Polityka prywatności Pan Mikołaj Luck

Zespół LUCK, jako twórca aplikacji LUCK, ułatwiającej organizowanie losowań prezentów, w swoich działaniach szanuje Twoją prywatność. Chronimy prywatność osób korzystających z Pan Mikołaj Luck na platformie Google Asystent, w sposób opisany poniżej.

Niniejsza Polityka prywatności pomaga zrozumieć, jakie dane osobowe oraz inne informacje gromadzimy w celu ulepszenia naszych usług, a jednocześnie informujemy o tym, jak te dane są wykorzystywane dla ułatwienia korzystania z oferowanych usług przez naszych użytkowników.

„Dane osobowe" oznaczają informacje, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację użytkowników jako indywidualnych osób fizycznych. W ramach świadczenia usługi, możemy również zbierać inne informacje, których nie można przypisać żadnej konkretnej osobie, a przez to nie można zidentyfikować indywidualnych użytkowników. By ulepszać nasze usługi, zbieramy i wykorzystujemy tylko drugi rodzaj danych.

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest zespół LUCK zwaną dalej: „Administratorem”. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email 

 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email info@luck.org.pl. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 • Twoje dane osobowe przetwarzane są w związku z komunikacją przy użyciu Pan Mikołaj Luck. Twoje dane mogą być także przetwarzane, jeśli udzieliłeś odpowiedniej zgody, w celu prowadzenie komunikacji marketingowej, czyli wysyłki wiadomości z materiałami dotyczącymi aplikacji LUCK.

 • Zbieramy i przetwarzamy dane, które otrzymujemy z następujących źródeł:

  • informacje przekazane nam przez Ciebie poza Google Asystentem (np. w trakcie kontaktu z zespołem LUCK);

  • dane przekazane za pomocą Pan Mikołaj Luck.

 • Przetwarzamy za pomocą usługi Pan Mikołaj Luck następujące dane osobowe naszych użytkowników:

  • ID rozmowy,

  • płeć,

  • strefa czasowa,

  • preferowany język.

 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza że przetwarzanie jest niezbędne do realizacje prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, polegającego na komunikacji z użytkownikami za pomocą narzędzia bot, na platformie Google Asystent, oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego do użytkowników Pan Mikołaj Luck po wyrażeniu przez Ciebie zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych od zespołu LUCK, zawierających informacje o naszych usługach.

 • Dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 • Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji kiedy przetwarzania opiera się na prawnie uzasadnionym interesie administratora. Możesz cofniąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje niezgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Odrębnym Administratorem Twoich danych jest również Google Inc., który przetwarza Twoja dane niezależnie od celów i podstaw prawnych przetwarzania. Twoje dane będą przetwarzane przez Google Inc. w zależności od zaakceptowanych przez Ciebie regulaminów Google i wyrażonych na rzecz Google zgód.

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub wycofania udzielonej zgody, będącej podstawą przetwarzania. Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

 • Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, za wyjątkiem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach Google Asystenta, stosowanie do zasad określonych przez Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 • Jednocześnie chcielibyśmy poinformować Cię, że zespół LUCK może zaktualizować niniejszą Politykę prywatności. O wszystkich zmianach zostaniesz poinformowany jeżeli zostawisz swój kontakt. Zmiany dotyczące praw użytkownika nigdy nie będą dokonywane bez uprzedniej prośby o zgodę na ich akceptację.